tirsdag 13. september 2011

Frisk bris

Frisk bris

Frisk bris blåser over landet, når det gjelder å forbedre norske elevers skoleresultater. En er opptatt av å sammenligne kunnskapsnivået til norske elever både i forhold til de nasjonale prøvene og internasjonale undersøkelser slik som PISA undersøkelsene.
Resultatene fra PISA-undersøkelsene viser, de at norske elevene ligger langt etter både når det gjelder prestasjoner i matematikk og lesing. Hvordan skal en kunne forbedre resultatene?
I følge Kunnskapsløftet (2006) er det gitt forskrifter om å forbedre de norske elevenes grunnleggende prestasjoner i basisfagene og bruk av digitale verktøy.  Bruk av ikt varierer sterkt fra skole til skole, klasse og lærere.
I elevenes digetale hverdag spiller sosiale medier og spill utvilsomt en stor rolle. Det dreier seg altså om lystbetonte opplevelser der tilfredstillelse av behov skjer umiddelbart.
Mange lærere føler at de nye idealene kommer i konflikt med deres egne idealer for hva som er god undervisning og læring. (Elstad E. 2006).
I og med at elevene er motiverte og kjenner disse mediene, vil det være naturlig å ta disse inn i undervisningen for å motivere og forbedre innsatsen i skolearbeidet??

5 kommentarer:

 1. Kunne vært interessant å høre hva du mener om den artikkelen om elevenes læring gjennom spill som står i kompendiet (Hoff og Halvorsen). Kanskje du har gjort noen erfaringe sjøl?

  SvarSlett
 2. Du reiser en interssant diskusjon her! Jeg mener det er helt essensielt at vi tar en diskusjon på bruk av elevene sine medier. Kan vi som skole ha nytte av å vite om hva det er de faktisk holder på med? Og skal vi/bør vi/må vi faktisk våge å tenke litt nytt sjøl også?

  SvarSlett
 3. Jeg må si at jeg er enig med Marit i denne saken. Et annet spørsmål er hva en skoleleder kan gjøre for å stimulere til slikt arbeid på egen enhet. Det er mange utviklingsområder for den moderne norske skolen. Hvordan kan dette få plass i arbeidet vårt? Og hvordan kan vi skape en felles forståelse for at dette er viktig?

  SvarSlett
 4. Du hevder at elevene er motiverte til å ta i bruk IKT i opplæringen. På hvilken måte? Jeg spør, - hva er det som gjør at elevene er motiverte til spill og IKT i undervisningen. Tenk responstid, kanskje? Hva med differensiering og variasjon? Har lærernes kompetanse og interesse avgjørende betydning for elevenes mottak av dette verktøyet?

  SvarSlett
 5. Du spør i innlegget ditt om det vil være naturlig å ta mediene inn i undervisningen. Jeg er helt overbevist om at svaret er ja. Som du selv skriver er elevene allerede motiverte for å bruke dem; vår oppgave blir å finne ut hvordan. I tillegg krever dette kompetente lærere, noe som kan være utfordrende nok. Hva med å spørre elevene selv om hvordan vi kan bruke mediene til læring? De har ganske sikkert idéer om hvordan dette kan gjøres. Og å lære noen hvordan det skal gjøres, er den beste måten å lære på… Slipp elevene til og la dem vise kunnskapen sin samtidig som det hever lærernes kompetanse.

  SvarSlett