tirsdag 13. september 2011

Frisk bris

Frisk bris

Frisk bris blåser over landet, når det gjelder å forbedre norske elevers skoleresultater. En er opptatt av å sammenligne kunnskapsnivået til norske elever både i forhold til de nasjonale prøvene og internasjonale undersøkelser slik som PISA undersøkelsene.
Resultatene fra PISA-undersøkelsene viser, de at norske elevene ligger langt etter både når det gjelder prestasjoner i matematikk og lesing. Hvordan skal en kunne forbedre resultatene?
I følge Kunnskapsløftet (2006) er det gitt forskrifter om å forbedre de norske elevenes grunnleggende prestasjoner i basisfagene og bruk av digitale verktøy.  Bruk av ikt varierer sterkt fra skole til skole, klasse og lærere.
I elevenes digetale hverdag spiller sosiale medier og spill utvilsomt en stor rolle. Det dreier seg altså om lystbetonte opplevelser der tilfredstillelse av behov skjer umiddelbart.
Mange lærere føler at de nye idealene kommer i konflikt med deres egne idealer for hva som er god undervisning og læring. (Elstad E. 2006).
I og med at elevene er motiverte og kjenner disse mediene, vil det være naturlig å ta disse inn i undervisningen for å motivere og forbedre innsatsen i skolearbeidet??